Nowoczesna uczelnia

W rozwoju uczelni trzeba uwzględnić zmiany cywilizacyjne. Politechnika Krakowska musi być otwarta na potrzeby studentów oraz na to co dzieje się w świecie nauki. Uczelnia musi być nowoczesnym ośrodkiem dostosowującym swoją ofertę do zmieniających się trendów współczesnej gospodarki. Również kierunki studiów powinny być dostosowywane do aktualnych potrzeb gospodarki. Konkurencyjna oferta dydaktyczna, w tym wyraźne wzmocnienie studiów drugiego stopnia i kierunków prowadzonych w j. angielskim. W programach chcemy położyć nacisk na rozwijanie kompetencji przyszłości.

Powinniśmy unowocześniać narzędzia dydaktyczne i badawcze oraz tworzyć coraz lepsze warunki finansowe dla pracowników, aby osiągnąć spektakularne efekty wykorzystania tych narzędzi.

Poziom naszego warsztatu dydaktycznego i badawczego powinien być rozpoznawalny na świecie. Musimy organizować międzynarodowe zespoły badawcze z najlepszymi uczelniami na świecie, walczyć o granty, rywalizować z najlepszymi.

Działania te w połączeniu z promocją uczelni i troską o jej wizerunek przyczynią się do tego, że trafią do nas najlepsi kandydaci na studentów. Renoma Politechniki Krakowskiej spowoduje również napływ studentów zagranicznych.

Moim celem jest, aby Politechnika Krakowska znalazła się w czołówce europejskich uczelni technicznych oraz była widoczna w światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Politechnika Krakowska powinna być w pierwszej piątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

W trakcie mojej kadencji widzę Politechnikę Krakowską jako nowoczesną uczelnię o wysokiej kulturze akademickiej, wykorzystującą potencjał naukowy i dydaktyczny swoich pracowników.