PK – rok akademicki 2020/21

Sytuacja na Świecie związana z pandemią zmieniła także metody pracy Politechniki Krakowskiej. Musieliśmy zmienić dotychczasowe formy naszej aktywności zawodowej. Budynki Politechniki opustoszały, ale działalność uczelni nie uległa zatrzymaniu. Zarówno nauczanie jak i prace badawcze kontynuowano wykorzystując w znacznie większym stopniu niż dotychczas możliwości internetu. Jednocześnie rozwój epidemii w kraju wyzwolił nowe pomysły i inicjatywy.

Sytuacja jest także niewątpliwym wyzwaniem organizacyjnym dla przyszłego rektora. Prawdopodobnie po uruchomieniu zajęć w roku akademickim 2020/2021 na uczelni będą obowiązywać ograniczenia wynikające z przeciwdziałania rozwoju epidemii. Zajęcia będą prowadzone metodą blended learning łączącą tradycyjne techniki kształcenia z nauczaniem zdalnym. Jednak chcę jasno podkreślić – kształcenie zdalne powinno mieć co najmniej taką samą jakość, jak metodami tradycyjnymi.

Zajęcia, które wymagają konieczności bycia na uczelni powinny być w porozumieniu ze studentami tak zblokowane, aby możliwie w najkrótszym czasie mogły być zrealizowane. Studenci, którzy nie zaliczą semestru w określonym czasie powinni mieć tak przedłużoną sesję, aby mogli uzyskać wpis na kolejny semestr bez żadnych konsekwencji. Wynika to ze szczególnej sytuacji, która wpłynęła nie tylko na zakłócenie procesu dydaktycznego, ale na wiele innych spraw. Zdaję sobie sprawę, że bardzo trudno zastąpić osobisty kontakt dydaktyka ze studentami, jednak jestem przekonany, że kadra akademicka poradzi sobie z tym wyzwaniem.