Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Zadaniem tej nowej jednostki ma być znacząca poprawa efektywności naukowej wszystkich dyscyplin. Będzie  składała się z samodzielnych pracowników naukowych (po dwóch z każdej dyscypliny).

Cele działalności i zadania CDBN:

  1. Podnoszenie jakości działalności naukowej pracowników PK,
  2. Monitorowanie procesu parametryzacji w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
  3. Wspieranie Pracowników PK w zakresie rozwoju naukowego: publikacje naukowe, nawiązywania kontaktów interdyscyplinarnych w zakresie badań naukowych,
  4. Zarządzanie procesami oraz usprawnianie przygotowywania wniosków projektowych w szczególności NCN, NCBiR, Horyzont,  
  5. Koordynowanie i poszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym.