Kandydat na rektora
Politechniki Krakowskiej

Szanowni Państwo,

dziękuję za odwiedzenie mojej strony, która powstała w związku z wyborami rektora Politechniki Krakowskiej na kadencję 2020-2024.

Politechnika Krakowska przez ostatnie lata wzmacniała swoją markę. Z satysfakcją obserwowałem jak się rozwija, tym bardziej, że aktywnie uczestniczyłem w tym procesie pełniąc przez 8 lat funkcję prorektora ds. ogólnych. Wykorzystując swoje umiejętności zawodowe, a także doświadczenie w obszarach inwestycyjnych (podczas dwóch ostatnich kadencji zrealizowano inwestycje i remonty za kwotę blisko 200 mln zł.), chciałbym zaproponować konkretne zmiany w obszarze infrastruktury uczelni, które przyczynią się do polepszenia jakości nauki i pracy. W moim odczuciu jest to niezbędne dla rozwoju uczelni, jej pracowników i studentów, bowiem Politechnika Krakowska to miejsce, w którym spędzamy dużą część naszego życia.

Przedstawiam Państwu syntetyczne podsumowanie swojego doświadczenia zawodowego: naukowego i administracyjnego oraz prezentuję zarys programu wyborczego na najbliższe 4 lata, a także opisy najważniejszych obszarów jakim chciałbym poświęcić kadencję.

Jeśli społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej zdecyduje się powierzyć mi zaszczytną funkcję rektora, planuję z pełnym zaangażowaniem przeznaczyć najbliższe 4 lata na kontynuowanie i doskonalenie pracy na rzecz pracowników, studentów i doktorantów, a przede wszystkim umocnienia pozycji naszej Uczelni w kraju i zagranicą.

W trakcie mojej kadencji widzę Politechnikę Krakowską jako nowoczesną uczelnię o wysokiej kulturze akademickiej, wykorzystującą potencjał naukowy i dydaktyczny swoich pracowników.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Moje mocne strony

  • Największe doświadczenie z grona rektorskiego w sprawach inwestycyjnych. Od kilku lat animuję również na PK konkursy na zagospodarowanie terenów.
  • Doświadczenie i kontakty na szczeblach ministerialnych i samorządowych, w szczególności w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych i inwestycyjnych.
  • 8 lat doświadczenia w zarządzaniu i współpraca z dwoma Rektorami.
  • Cenię kulturę akademicką i chciałbym szeroko ją propagować w naszej Uczelni.
  • Nie akceptuję nieetycznych zachowań. Chcę dopilnować przestrzegania najwyższych standardów pracy.
  • Mam szacunek dla odrębnych zdań i poglądów współpracowników oraz demokratycznej dyskusji.
  • Jestem otwarty na nowe i świeże pomysły, które będą pozytywnie wpływały na wizerunek Uczelni.
  • Chciałbym, aby przyszłe decyzje dotyczące przyszłości Uczelni odbywały się przy szerokiej partycypacji środowiska akademickiego PK i nie były z góry narzucane przez decydentów.